thiết bị phân tích thí nghiệm

Bộ phá mẫu Kjeldahl 8 / 12 / 20 vị trí, 250 ml, BEHR - Germany

Mô tả: K 8: with 8 sample slots, for digestion vessels with a volume of 250 ml K 12: with 12 sample slots, for digestion vessels with a volume of 250 ml K 20: with 20 sample slots, for digestion vessels with a volume of 250 ml
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Behr Labor-Technik - Germany
Ngày đăng: 06-12-2014

Chi tiết sản phẩm

Bộ phá mẫu Kjeldahl 8 / 12 / 20 vị trí, 250 ml, BEHR - Germany

Standard Kjeldahl block digestion systems, behr K 8, K 12 and K 20
Block digestion systems with high-quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjeldahl digestion vessels with a volume of 250 ml. 
Complete systems with digestion vessels, rack and extraction hood.
Model
K 8: with 8 sample slots, for digestion vessels with a volume of 250 ml
K 12: with 12 sample slots, for digestion vessels with a volume of 250 ml
K 20: with 20 sample slots, for digestion vessels with a volume of 250 ml